Kategorie a filtrování

S výstupky

Systémová deska IZOFORM 2 42/22
Systémová deska IZOFORM 2 42/22
Systémová deska IZOFORM 2 – KR75 – 1G EPS 200 s výstupky je vyrobená z pěnového polystyrénu EPS 200, objemové hmotnosti min. 20 kg/m3.…

cena: 205,30

Systémová deska TECHNIFORM 2 42/22 - Systémová deska TECHNIFORM 2 – KR50/L – 1G EPS 200 s výstupky je vyrobená z pěnového polystyrénu EPS 200, objemové hmotnosti min. 20 kg/m3. Deska je opatřena natavenou polystyrénovou fólií modré barvy tl. 0,2mm. Charakteristickým rysem je použitý modulový rozměr desky 600 mm x 1200 mm. Aby nedocházelo k vyklouznutí trubky z izolace, není tvar výstupku kruhový, ale hranatý, tím pádem je větší styčná plocha pro fixaci trubek a výstupek je ve tvaru „Omega“ viz obrázek. Díky spodnímu kónickému tvaru výstupků se instalovaná trubka nedotýká spodní části desky a trubka je tak zalita v betonové vrstvě i ze spodní části. Okraje desek jsou opatřeny zámky, abychom vytvořili souvislou plochu bez vzduchových mezer. Po obvodu zámků jsou fixační body, které zajistí desky proti posunutí. Systémová deska vhodná pro velikosti trubek od DN14 do DN18, Ideální velikost potrubí je 16 x 2. Výška izolační vrstvy je 22mm.
Systémová deska TECHNIFORM 2 42/22
Systémová deska TECHNIFORM 2 – KR50/L – 1G EPS 200 s výstupky je vyrobená z pěnového polystyrénu EPS 200, objemové hmotnosti min. 20 kg/m3. Deska…

cena: 260,50

Systémová fólie SOLOFORM 2 N-PS 20 - Speciální fólie černé barvy tloušťky 1 mm s výstupky z vysokotlakého polystyrenu k fixaci trubek DN 16 mm. Použití v případě vytvoření samostatné polystyrenové tepelné izolace libovolné vrstvy. Pokládka do souvislého celku, 5 cm krajní přesahový pás slouží k překrytí dvou sousedních desek. Fólii je případně nutno fixovat k podkladu, aby se zabránilo jejímu zvlnění. Pro spojení dvou fólií bez přesahového pásu slouží spojovací pás tl. 0,6 mm s dvěma řadami výstupků, ke stěně ukončovací pás tl. 0,6 mm s jednou řadou výstupků pro napojení na fólii s hladkou plochou (možno p řilepit fólii dilatačního pásu).
Systémová fólie SOLOFORM 2 N-PS 20
Speciální fólie černé barvy tloušťky 1 mm s výstupky z vysokotlakého polystyrenu k fixaci trubek DN 16 mm. Použití v případě vytvoření…

cena od: 9,00